# کوته_نوشت
در عجبم از کسی که علم کامپیوتر بخواند و اپتیمال پالیسی بداند، امّا همچنان در مساله‌ی وقوع شرّ مانده باشد!
/ 0 نظر / 5 بازدید
رهایم کرد و رهایش نشدم، دلتنگش شدم اگرچه تنگ دل بود، چه کنم مثل آدمی زاد نیستم! -----------------------------------------------پی نوشت: برگرفته از و ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 6 بازدید