دیشب تناقض را در خواب دیدم (البته درست ترش اینه که امروز تناقض را در خواب دیشبم دیدم)!
اگر حقیقت خواب دیدن را در دیدگاه فیزیکالیست ها جستجو کنیم، آنگاه خواب دیدن چیزی جز فعل و انفعالات مغز انسان نیست. پس هرچه را که من در خواب میبینم، برآمده از فعالیت مغز من در آن واحد از زمان است.
دیشب در خواب دیدم که شخصی به من یک دسته کلید داد، من این دسته کلید را گرفتم و در جیبم گذاشتم، زمان گذشت و گذشت و من با... بقیه‌ی کاراکترهای خوابم مشغول گفتگو بودم و از یاد بردم که دسته کلیدی به من داده شده، تا اینکه شخص مذکور برگشت و شروع کرد با من حرف زدن، و در حینی که داشتم با او حرف می زدم، همچنان نسبت به اینکه او به من دسته کلیدی سپرده نا آگاه بودم، تا اینکه خود شخص گفت "راستی نمیخوای دسته کلید منو بدی" و من در اون لحظه یادم اومد که دسته کلیدی به من سپرده شده.

اگر من سازنده‌ی همه‌ی شخصیت های خوابم هستم، چه طور در آن واحد هم به یاد داشتم که دسته کلیدی به من سپرده شده هم به یاد نداشتم؟!

وقتی که خواب بودم، دنیای خوابم سازگار بود و تناقضی وجود نداشت، ولی وقتی از آن دنیا بیرون آمدم این تناقض را دیدم. آیا وقتی بمیریم هم ممکن است تناقضی را راجع به این دنیا کشف کنیم؟

آیا این تناقض حل پذیر است؟

Dreams feel real while we're in them. It's only when we wake up that we realize something was actually strange.
Inception

/ 0 نظر / 15 بازدید