حتی اگر صحنه ای به اندازه کافی زیبا نباشد، تو میتوانی با دوربین ات به گونه ای از آن عکس بگیری، که زیبایی اش دو چندان منعکس شود،

و چنانچه عکست به اندازه ی کافی زیبا نباشد، تو میتوانی با قلمت، وصف آن را بگونه ای بنویسی، که زیبایی اش را صد چندان کند.

/ 1 نظر / 20 بازدید