دفترمشق

مشق مشتاقی خود می‌کنم و شعر و غزل.... تا که از یاد شقایق نرود عشقِ ازل

بهمن 92
4 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
9 پست
خرداد 90
5 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
11 پست
آذر 89
15 پست
آبان 89
8 پست
مهر 89
14 پست
نوشته
15 پست
شعر
34 پست
قصار
6 پست
عکس
35 پست
دیالوگ
1 پست
کوته_نوشت
24 پست
حیرت
22 پست
سیاست
2 پست
خاطره
27 پست
نقاشی
2 پست
افسردگی
7 پست
داستان
2 پست
دین
4 پست
منطق
3 پست
اخلاق
5 پست